Co je InVENTer

inVENTer je větrací systém se zpětným ziskem tepla až 91%, bez potrubních rozvodů.

InVENTer byl vyvinut firmou inVENTer GmbH v Löberschütz v Německu roku 1998 a tato firma jej vyrábí dodnes. Důvodem, proč nabízíme větrací systém bez potrubního vedení , je skutečnost, že mnoho lidí má právě vůči potrubnímu větrání své výhrady. Mnoho lidí upřednostňuje, dýchání čerstvého vzduchu přímo bez další úprav a filtrací.

Nekvalitní vzduch a CO2 v neprodyšně uzavřených domech

Vyšší tepelně izolační standard, neprodyšně utěsněné stavební otvory a utěsněná okna pomáhají podstatně snižovat spotřebu energie na vytápění. S tímto ale přichází zamezení přirozené výměny vzduchu. Zdravý vzduch je pro nás však nepostradatelný. Například čtyřčlenná rodina v obývacím pokoji 50m2 vydýchá vzduch až na hranici normy (1500ppm CO2) za dobu sledování jediného tv filmu. Při nevětrání místnosti potom přichází únava, malátnost, bolesti hlavy... 

Tvorba plísní

V domě zůstává nejen teplo, ale také vlhkost a škodlivé látky. Tak vzniká optimální klima pro tvorbu plísní a množení roztočů, následně riziko alergií a onemocnění dýchacích cest. Nezávislými studiemi byl již prokázán prudký nárůst onemocnění v dětském věku, zapříčiněný spórami z plísní.

Zdravotní ohrožení

Další zdravotní rizika představují koncentrace škodlivin, které jsou ve vnitřních prostorách až 10krát vyšší než ve venkovním prostředí. Podílejí se na tom emise z některých stavebních materiálů, zařizovacích předmětů, lepidel apod., které mají po léta vliv na kvalitu vzduchu v místnostech.

Větrání okny

Abyste zajistili dostatečnou výměnu vzduchu v místnostech, zabránili koncentraci škodlivých látek a vzniku plísní, je nutné otevírat okna alespoň 8x denně na 8 minut. To však prakticky není v mnoha případech proveditelné. Potom bychom totiž mluvili o plýtvání, kterému jste díky tepelné izolaci chtěli zabránit. Kromě toho se do obytného prostoru spolu s čerstvým vzduchem dostane také hluk, prach, pyl a hmyz.

Nebezpečí vloupání

Otevřená okna také zvyšují riziko vloupání do objektu a pokud necháte po odchodu do zaměnstnání otevřenou "ventilačku", je riziko vysoké.

Řešení

Větrejte jednoduše, chytře a úsporně se systémem inVENTer.

Výhody inVENTeru

Ochrana zdraví

 • Zajistí stále čerstvý vzduch ve všech místnostech
 • Odvětrá zdraví škodlivé látky z nábytku, podlahovin, nátěrů apod.
 • Zabrání vzniku plísní
 • Odvádí vydýchaný vzduch s vysokým obsahem škodlivého CO2

Komfort bydlení

 • Provětrá bez nepříjemného průvanu, teplotních výkyvů, prachu a venkovního hluku
 • Umožní svou jednoduchostí snadnou montáž a následnou údržbu

Ochrana budov

 • Zajistí optimální vlhkost vzduchu ve vnitřních prostotách
 • Zamezí vzniku škod způsobených vlhkostí a plísněmi

Úspora energie

 • Uspoří až 91% celkových tepelných ztrát
 • Sníží výstup emisí C02
 • Nezatíží nízkými provozními náklady rodinný rozpočet

 

Možnosti využití:

1. Novostavby

Instalace systému do novostavby je jednodušší, protože s osazením jed notek se počítá již v projektu a ještě před stavbou je vyřešena elektroinstalace – napájení, ovládání ventilátorů, jejich rozmístění v domě, bytě, budově.

2. Instalace do stávajících budov

V tomto případě je systém velmi vhodný, jelikož nevyžaduje složité instalace potrubních rozvodů, jako je tomu u centrálních systémů. Jednotky systému jsou umístěny přímo v obvodových zdech a tudíž není potřeba dodatečných stavebních úprav – vytváření technických místností v bytech.

Kam lze decentrální systém větrání inVENTer instalovat:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administrativní budovy
 • hotely
 • nemocnice
 • domovy důchodců
 • domovy dětí
 • školy, školky
 • jiné objekty určené k pobytu lidí

Rozdíl mezi inVENTerem a ostatními systémy

inVENTer je decentrální systém, který nepotřebuje žádné potrubní vedení. Instaluje se přímo do obvodových zdí prostor, které chcete provětrávat. Celý větrací systém si může majitel vyčistit sám pomocí jednoduchých čisticích prostředků bez nutnosti chemikálií a jiných nákladných prostředků. I pro samostatnou montáž není zapotřebí kvalifikované vzduchotechnické firmy, postačí pouze kvalifikovaný elektrikář. Můžete si zvolit jak manuální tak digitální ovládání, je možné využít i ovládání pomocí sensorů. Ve standartním provedení je i funkce tzv. letního větrání. Další charakteristickou výhodou inVENTeru jsou velmi nízké náklady na provoz (1-6 W/h/jednotka), vysoce kvalitní a tiché ventilátory (firmy EDM-PAPST) a High-Tech keramický výměník.