Princip fungování

Jednotky systému inVENTer se instaluji přímo do obvodových zdí objektu. Proto je vhodné již při stavbě vynechat příslušné stavební otvory.U staveb stávajících se tyto otvory vytvoří, většinou jádrovým vrtáním (zajistíme). Jednotky se do v objektu většinou umísťují do páru a každy pár potom pracuje tak, že když jedna jednotka pracuje směrem do objektu druhá jednotka naopak. Tím je zajištěna rovnotlakost v každém okamžiku.

 

Systém inVENTer pracuje ve 4 fázích:

FÁZE 1

Teplý, ale ten méně kvalitní vzduch a nasycený CO2 je z místnosti je vysáván zevnitř ven. Teplo z vysávaného vzduchu odebírá keramický High-Tech výměník. Takto probíhá fáze jedna - rekuperace - zpětné získávání tepla.
FÁZE 2 Po 70 sekundách je keramický výměník nabity teplem. Regulátor dá pokyn ventilátoru na změnu otáček.
FÁZE 3 Ventilátor začne nasávat zvenku studený čerstvý vzduch. Ten prochází skrz teplem naakumulovaný High-Tech výměník, přebírá z něj na sebe teplo a při výstupu dovnitř má téměř stejnou teplotu jaká je v místnosti.
FÁZE 4 Po 70 sekundách je zásobník tepla vybitý, regulátor předá pokyn ventilátoru na změnu otáček a systém se dostává znovu do fáze 1.

Letní provoz

Tento princip působí v letních měsících ve dne obráceně jako „pasivní chlazení“, to znamená, že horko zůstává venku. V chladnějších večerních hodinách mohou být obytné místnosti větrány s vyřazením rekuperace a následným zajištěním příjemného vnitřního klimatu.